Meer dan belastingadviseurs en consultants

Disclaimer

  • Door het gebruik van www.louwers.net stemt u in met deze disclaimer.
  • Behoudens deze disclaimer, is Louwers Advies niet verantwoordelijk voor kenbaar aan www.louwers.net gekoppelde bestanden van derden.
  • Louwers Advies is rechthebbende van de auteursrechten op www.louwers.net, alsmede op de inhoud van www.louwers.net, die door of namens Louwers Advies is gepubliceerd. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van www.louwers.net of de inhoud daarvan, kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De gebruiker van www.louwers.net is te allen tijde verantwoordelijk voor hetgeen hij of zij op www.louwers.net posten en zijn derhalve volledig aansprakelijk hiervoor.
  • Louwers Advies behoudt zich het recht voor om gebruikers de toestemming te ontzeggen om reacties te posten op www.louwers.net. Eveneens kan Louwers Advies de toegang tot www.louwers.net monitoren.
  • De gebruiker zal Louwers Advies, diens vertegenwoordigers en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen etc., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants etc. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van, of gerelateerd aan het gebruik van www.louwers.net.
  • Nadere informatie. Voor vragen, opmerkingen en/of klachten kunt u een e-mail sturen naar:
  • Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.